MCMC Rakam Penghargaan Kepada Kerajaan Negeri Sembilan Atas Kelulusan Terhadap Garis Panduan Bantahan Terhadap Infrastruktur Komunikasi

Press Release

28th Jun 2021

/wp-content/uploads/kentico/KENYATAAN_MEDIA_MCMC_HARGAI_KELULUSAN_KERAJAAN_NEGERI_GARIS_PANDUAN_.pdf