Cara Penggunaan

1
1Masukkan lokasi anda
2
2Semak Liputan Servis
3
3Tekan Ya ingin memberi maklum balas
4
4Pilih jenis servis dan pembekal servis
5
5Pilih Isu Servis
6
6Masukkan maklumat perhubungan
7
7Semak maklum balas servis
1
1Lihat lapisan liputan
2
2Pilih semak liputan
3
3Pilih lapisan liputan
4
4Lapisan liputan
1
1Lihat lapisan liputan
2
2Pilh peta maklum balas
3
3Pilih lapisan peta maklum balas pengguna
4
4Lokasi peta maklum balas